تبلیغات
تنهای عاشق - موهاتو خیلی دوست داری؟مخصوص شیک ها

تنهام.....:(

آیا می دانستیددرهنګام شستن موی سرتان زیردوش حمام نبای بایستید؟

زیرا وقتی ایستاده اید خون به سرتان نمی رسد وباعث ریزش موی شما می شودباید روی دوزانو بنشینیدوسر خودرابه زمین بګیرید یادر وان بنشینید.

هنګام خیس بودن موی سرتان آن راشونه نکنید زیرا مو نرم هستندوباعث شکنندګی وریزش می شودږ

Admin Logo
themebox Logo