تبلیغات
تنهای عاشق - چندلحظه

تنهام.....:(

عاشق سفرهستم ،ولی ازرسیدن متنفرم

سعی نکنیدموفق شوید،بلکه بکوشیدتاباارزش شوید

زندگی ماننددوچرخه سواری ست برای حفظ تعادل بایدحرکت کنید

تنهاراه تغییرعادت ها،تکراررفتارهای تازهاست

دروغ انفجاری ست دراعتمادبه نفس تو

مشکلات ،انسان ها ی بزرگ رامتعالی وانسان های حقیررا متلاشی می کند

Admin Logo
themebox Logo