تبلیغات
تنهای عاشق - زبان زرگری

تنهام.....:(

این زبان به صورتی ست که پس از هر حرف (ز)رااضافه می کنیم به طور مثال:کلمه ی سوگل که به این شکل خوانده می شود.

س ز- وز- گ ز-ل ز

که این خود باعث تقویت شنوایی وحافظه می شود.

حالا اینو معنی کنید:

ت ز از م ز ط ز ل ز ب ز ب ز ع ز دز ی ز خ ز دز از ح ز از ف ز ظ ز!

Admin Logo
themebox Logo