تنهای عاشق سلام خوش اومدید! با نظراتون قلبمو شاد کنین.خوب باشه؟؟؟؟؟؟؟؟ یادتان باشد این وبلاگ به شرط نظر است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://mageseen.mihanblog.com 2018-05-25T10:46:47+01:00 text/html 2012-04-07T16:35:07+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل وبلاگ جدیدم http://mageseen.mihanblog.com/post/171 <P><A href="http://www.mageseen.loxblog.com"><FONT color=#cc0000 size=6><STRONG>mageseen.loxblog.com</STRONG></FONT></A></P> <P>حتما بیاید!(اگه نیاین پشیمون می شین!!)ازاین جا خیلی بهتره!!!!</P> <P>راستی نظر یادتون نره هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها........</P> text/html 2012-04-03T12:14:30+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل خداحافظی http://mageseen.mihanblog.com/post/170 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>گفت:حتمامی آیم</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>منتظرباش</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>منتظرپای دیوار</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>جیب هایم پرازآه ای کاش</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>بازهم بی خداحافظی رفت</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>مثل هربار</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>کوچه وخلوت وباد</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>کاسه اشکم ازدستم افتاد</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>یک دل پر</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>زیرباران شرشر</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>یک نفررد شدوگفت:</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>بادهابی خداحافظی می روند</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>ابرهاهمین طور!</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>(عرفان نظر آهاری)</FONT></SPAN></P></FONT></SPAN> text/html 2012-04-01T17:49:08+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل مداد سفید http://mageseen.mihanblog.com/post/169 <SPAN style="COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN style="COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: medium"><STRONG><FONT color=#000000 size=2>همه ی مداد رنگی ها مشغول بودند…به جز مداد سفید…هیچ کسی به او کار نمی داد…همه می گفتند: “تو به هیچ دردی نمی خوری” …یک شب که مداد رنگی ها…توی سیاهی کاغذ گم شده بودند…مداد سفید تا صبح کار کرد…ماه کشید…مهتاب کشید…و آنقدر ستاره کشید که کوچک وکوچک و کوچک تر شد…صبح توی جعبه ی مداد رنگی…جای خالی او…با هیچ رنگی پر نشد<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></FONT></STRONG></SPAN></STRONG></SPAN> text/html 2012-03-21T14:30:20+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل بچه ها مچکریم. http://mageseen.mihanblog.com/post/168 <P align=center>استقلال الشباب پیوندتان مبارک!</P> <P align=center>سلام،</P> <P align=center>امروز یه روز خیلی خوب بود آخه بچه های عزیزمون تو پرسپولیس</P> <P align=center>تونستن بعد 39 سال دوباره 6تایی کنن!</P> <P align=center>درست بعد از استقلال!</P> <P align=center>این برای ما یه خوش حالی نبود بلکه</P> <P align=center>یه عیدی مشتی بوووووود<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> text/html 2012-03-18T16:50:10+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل شیپورزن! http://mageseen.mihanblog.com/post/167 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar; mso-ascii-font-family: '110_Besmellah_5(MRT)'; mso-hansi-font-family: '110_Besmellah_5(MRT)'; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>یا مقلب القلوب والابصار</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>یامدبراللیل والنهار</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>یامحول الحول والاحوال</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar" dir=rtl lang=FA>حول حالنا الااحسن الحال</SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: _MRT_Khodkar" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>ای سال پر نوید ومِده آمدنت را به همگان مقدم می گویم!</FONT></SPAN></B></P></FONT></SPAN></B> text/html 2012-03-14T13:57:36+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل عید عاشقان http://mageseen.mihanblog.com/post/165 <P>به آرزوی یه روز خوب در سال <FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>91:</STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT size=3 face=Arial>سال نوتون مبارک راستی سرسفره هفت سین آرزوهاتون یادتون نره !<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=3 face=Arial>راستی سرسفره با وضو موقع سال تحویل نیت کنید و قرآن وباز کنید <BR>آیه اول سمت راست تمام روزای سال جدیدو براتون تفسیر می کنه می خوام امسال امتحان کنم!!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></FONT></STRONG></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="HAPPY NEW YEAR" align=bottom src="http://http//up.vatandownload.com/images/riqe2la69fcthbt2ztuq.jpg"></P> text/html 2012-03-12T10:13:07+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل چهارشنبه سوری http://mageseen.mihanblog.com/post/164 <P>سلام امروز من براتون یه مطلب باحال از چهارشنبه آخر سال گذاشتم پس بخونید!<BR>زردی من از تو سرخی تو از من!</P> <P>این همون جمله ای که مامان بابا هامون زمان خودشون می گفتن ولی حالا ما چی؟..............تق تق تق تق تق ...</P> <P>حالا کاری ندارم&nbsp; چون خودمم خیلی شیطونم(بلا)ولی معنی این جمله این که :</P> <P>آتش من تمام رنج وسختی های زندگیم و......را به تو می دهم و تا آخر سال آینده سرخیت را حفظ می کنم.</P> <P>امید وارم سالم بمونیدو عیدو پیش خونوادتون باشید<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></P> text/html 2012-03-08T10:25:45+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل سلام سلام سلام...... http://mageseen.mihanblog.com/post/163 <P>سلاااااااااااااااااام من خیلی شاادم مثل گلللللللللللللللللللللل دیروز قرمزی جوناااااااااا<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></P> <P>دیگه سال 90هم داره میره ولی باز من هنوز نفهمیدم سه سال به عمرم اضافه شده یا کم شده<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/94.gif"></P> <P>اینم عیدی من به شما<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></P> <P>رنگین کمان هدیه ی کسی ست که تا آخرین قطره زیر باران بماند!</P> text/html 2012-03-05T18:56:24+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل شعر طنز خاستگاری خر(آقا سهیل) http://mageseen.mihanblog.com/post/162 <P>ممنون از دوست گلم آقا سهیل که این شعر رو در اختارمون گذاشت راستی لینکشون هست<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></P> <P>به ادامه مطلب حتما برید کر خندس<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></P> text/html 2012-02-29T12:11:30+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل سوگواره غزل http://mageseen.mihanblog.com/post/159 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>هنوز فاصله ی بعیدی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>بین ما جاری ست<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>مثل خواب ابر و کویر<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>چه ساده فراموش شدیم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>میان روزنه های بی باران<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>مثل رویای ماهی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>درذهن خشکیده کویر<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>هنوزشهر<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>سوگواره ی غزل چشمانت است.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-02-29T12:10:51+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل آسمان گریه http://mageseen.mihanblog.com/post/158 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>دهان کدام لبخند خواهی شد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>توکه چشم تمام گریه ها بودی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>بارها<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>برگشتم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>تادل ببندم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>اما،<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>گل نگاهم دردستانت<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>پژمرد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>آمدم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>تاشانه خالی کنم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>زیر آسمان،آسمان گریه<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-02-29T12:09:51+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل سایه ی عشق http://mageseen.mihanblog.com/post/157 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>بیا!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>درمعبدعشق،<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>نمازبگذاریم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>که به جای نافله،<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>تورابرخوانم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>به حرمت این شب مهتابی بود <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>که نه پیرهن سایه ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>بامن جفت بودونه...<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>حالا<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>دراین شب تب دار<o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>پیرهن سایه رابرتنم ببین!</SPAN> text/html 2012-02-29T12:08:49+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل دلتنگی http://mageseen.mihanblog.com/post/156 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>دوباره کبوتردرپیچ وتاب لحظه های ناب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>دلتنگی ام راپرواز می دهد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>افسوس...<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>درپس ناگهان های بی پایان هرروز<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>برهوت خستگی را<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>درمی نوردم<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-02-27T16:11:48+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل پشیمانی http://mageseen.mihanblog.com/post/155 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>مادرگفت:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>عاشقی،یک شب است<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>وپشیمانی هزار!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>اینک،<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>هزارشب پشیمانم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>که چرا<o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>یک شب عاشق نبودم.</SPAN> text/html 2012-02-27T16:11:22+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل پروانه http://mageseen.mihanblog.com/post/154 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>ردپایت راگرفتم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>تابه شالیزاربرسم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>آن جا<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>هوای چشمانت<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>پروانه ام کرد<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-02-27T16:10:07+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل پرنده شب http://mageseen.mihanblog.com/post/153 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>قاصدکی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>جاری درپاییزم هنوز<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>ونگاهم پرنده های شب رامی شمارد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>عزیزم جاری ام کن<o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>درصبح چشمانت<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></SPAN> text/html 2012-02-21T19:15:35+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل اندوه http://mageseen.mihanblog.com/post/151 <P>چه بسیار اشکهایی که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی که لبالب از غم و اندوهند<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/47.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> text/html 2012-02-21T12:29:04+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل نوروزیاش http://mageseen.mihanblog.com/post/150 <P><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">سلام علیکم،خوبید راستی یه چیزی من دوست دارم اولین کسی باشم که عید نوروزو بهتون تبریک بگم بیاید باهم برای اولین ستاره نودویک(خودمون)آرزو کنیم.راستی آرزوتون چیه؟!!!</P> <P>آرزوی من اینه که حداقلش امسال امام زمان ظهور کنه<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></P> <P>راستی دوستای گلم چند روزدیگه تولد داداشمه براش هیچی نخریدم چی کارکنم؟<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif">چهار اسفند تولدشه!وایییییی کمک..........اون 18 ساله میشه<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></P> text/html 2012-02-20T12:08:11+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل اورجینال http://mageseen.mihanblog.com/post/149 <FONT size=2>تو اورجینال به دنیا میای پس نذار کپی از دنیا بری!سعی کن خودت باشی<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></FONT> text/html 2012-02-17T11:59:24+01:00 mageseen.mihanblog.com سوگل یه گله به مسولین این کارا! http://mageseen.mihanblog.com/post/148 <P>سلام من خیلی ناراحتم آخه خودمونیم این کارا یعنی چی؟یا اینترنتا قطع میشه یا ایمیلا!</P> <P>بابااگه دوس ندارید جووناتون برن اینترنت عین آدم بگید دیگه چرا خودتونو خراب میکنید<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></P>